Επεξεργασία Νερού

Το φρέσκο, καθαρό και καλά επεξεργασμένο νερό αποτελεί βασικό στοιχείο του πολιτισμού. Είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και σημαντικό για τις βιομηχανίες. Η Danfoss, η πλέον επικεντρωμένη στο νερό εταιρεία ρυθμιστών στροφών, έχει πλήρη κατανόηση και γνώση όλων των εφαρμογών και διαδικασιών που βασίζονται στο νερό. Παρέχει λύσεις με ρυθμιστές στροφών που βελτιώνουν τον έλεγχο της διαδικασίας, την ποιότητα του νερού και την προστασία του εξοπλισμού, μειώνουν το κόστος ενέργειας και συντήρησης, εξασφαλίζουν υψηλότερη αξιοπιστία και απόδοση και αυξάνουν τη βιωσιμότητα της χρήσης του νερού.

Η διαχείριση του νερού δεν χρειάζεται να είναι ενεργοβόρα

Τυπικά, οι διαδικασίες επεξεργασίας νερού και λυμάτων αποτελούν το 25-40% του λογαριασμού ηλεκτρικού ενός δήμου και ισοδυναμούν με το 8% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης είναι συνήθως ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας για έναν δήμο.

Με την εκτεταμένη χρήση ρυθμιστών στροφών κινητήρων, ενεργειακά αποδοτικών εξαρτημάτων και με τον έλεγχο των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με την παραγωγή ενέργειας που βασίζεται στο μεθάνιο από τον χωνευτή μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, βρίσκονται ήδη σε λειτουργία οι πρώτες εγκαταστάσεις πλήρους κλίμακας με μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η ενεργειακή ουδετερότητα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο του νερού, από την παραγωγή και διανομή ύδατος έως την άντληση και επεξεργασία λυμάτων.

Η μειωμένη διαρροή νερού και η κατανάλωση ενέργειας συμβαδίζουν

Η ενέργεια που χρησιμοποιείται στο σύστημα διανομής νερού αντιπροσωπεύει συνήθως το 60-80% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για το σύνολο του συστήματος παροχής νερού. Με την προσαρμογή της πίεσης στην πραγματική ανάγκη χρησιμοποιώντας ζώνες πίεσης και την ενίσχυση αντλιοστασίων, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας 25-40%. Ταυτόχρονα, η διαρροή νερού μπορεί να μειωθεί κατά 30-40%.

Η ρύθμιση της πίεσης στο δίκτυο μπορεί επίσης να προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Μείωση 40-55% της ποσότητας βλαβών σε σωλήνες
  • Μείωση του κόστους συντήρησης και δαπανηρής επισκευής σωληνώσεων και οδών
  • Περιορισμένος κίνδυνος βακτηριδίων και μόλυνση του νερού της βρύσης (διείσδυση)
  • Αυξημένη διάρκεια ζωής του δικτύου
  • Αναβολή επένδυσης σε αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων
  • Μειωμένο κίνδυνο υδραυλικού πλήγματος

Αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων και παραγωγή πλεονάσματος ενέργειας

Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η υψηλή κατανάλωση ενέργειας σχετίζεται με τις ενεργειακά εντατικές διαδικασίες και τον συνεχή κύκλο λειτουργίας: 24/7, 365 ημέρες το χρόνο. Η εστίαση στον κλάδο έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών και στρατηγικών ελέγχου για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά λίτρο επεξεργασμένου νερού. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για βελτιωμένη ποιότητα επεξεργασίας λυμάτων, για παράδειγμα, με βάση τη ζήτηση για αυξημένη αφαίρεση αζωτούχων και φωσφορικών ουσιών, αυξάνουν την καθαρή κατανάλωση ενέργειας. Αυτό δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας με βάση τον προηγμένο έλεγχο της διαδικασίας.
 
Οι φυσητήρες ή οι αεριστήρες επιφανείας καταναλώνουν συνήθως 40-60% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Ο έλεγχος του εξοπλισμού αερισμού με ρυθμιστές στροφών της Danfoss μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 30-50%.
 
Επιπρόσθετα, ο αποτελεσματικός έλεγχος της ιλύος με ρυθμιστές στροφών, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Αυξάνει επίσης την ποσότητα του άνθρακα στον χωνευτή, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να παράγει περισσότερο αέριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας.
 
Οι πιο προηγμένες εγκαταστάσεις είναι επομένως σε θέση τόσο να καθαρίσουν τα λύματα σε πολύ υψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα να παράγουν πλεονάζοντα ποσά ενέργειας. Μια προϋπόθεση για αυτό,  είναι συνήθως μια πλήρως ελεγχόμενη ηλεκτρονική εγκατάσταση, όπου είναι δυνατόν, μέσω της εγκατάστασης ρυθμιστών στροφών σε όλους σχεδόν τους κινητήρες για των έλεγχο των παραμέτρων της διαδικασίας.

Εφαρμογές

Η χρήση των ρυθμιστών στροφών στη βιομηχανία νερού συνεχώς αυξάνεται. Σήμερα, χρησιμοποιούνται ευρέως σε ολόκληρη τη βιομηχανία από την παραγωγή και διανομή νερού μέχρι την άντληση λυμάτων στα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων τόσο στους δήμους όσο και στην βιομηχανία. Οι ρυθμιστές στροφών ελέγχουν την ταχύτητα των κινητήρων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αντλιών, φυσητήρων, αναδευτήρων και αφυγραντών, για να βελτιώσουν την απόδοση και την αξία, ενώ παράλληλα εξοικονομούν ενέργεια και κόστος.

Ενημερωτικά Φυλλάδια