Παλαιές Σειρές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΙΡΑ VLT

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ VLT

VLT3000

FC280 / FC301 / FC302

VLT3500

FC101 / FC102 / FC202

VLT5000

FC280 / FC301 / FC302

VLT6000

FC101 / FC102

VLT8000

FC202

VLT2800

FC280 / FC101

MCD3000

MCD500

FCD300

FCD302

 

ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΙΡΑ VACON

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ VACON

VACON NXL

VACON 20 / VACON 100

VACON NXS

VACON NXP

VACON CXS

VACON NXP

VACON 10

VACON 20

Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@drivetech.gr για να σας δώσουμε την ακριβή αντιστοιχία του παλαιού σας Ρυθμιστή Στροφών, με αντίστοιχο της νέας σειράς, στέλνοντας μας το product number του, που θα βρείτε στο πάνω μέρος της συσκευής.