Εξελιγμένος ενεργός διορθωτής Αέργου Ισχύος SVG της SINEXCEL

 

1. Αρχή λειτουργίας


O εξελιγμένος στατικός διορθωτής αέργου (ASVG) πραγματοποιεί παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του ρεύματος του φορτίου μέσω εξωτερικού μετασχηματιστή ρεύματος (CT). Ανιχνεύει άεργα και αρμονικά στοιχεία από το ρεύμα φορτίου μέσω του υπολογισμού του εσωτερικού επεξεργαστή (DSP) και στη συνέχεια μεταδίδει σήμα PWM στο εσωτερικό IGBT. Το αναγκαίο άεργο και το αρμονικό ρεύμα χαμηλής τάξης παράγεται από τον μετατροπέα με ρυθμίσεις ελέγχου για την επίτευξη αντιστάθμισης αέργου ισχύος και ελέγχου αρμονικών.

2. Πλεονεκτήματα

Γενική Τεχνική Αντιστάθμισης “one-stop”.       

  • Διόρθωση συντελεστή ισχύος & Τριφασική εξισορρόπηση.       
  • Υποστήριξη αρμονικής αντιστάθμισης χαμηλής τάξης (3η, 5η, 7η, 9η, 11η,13η ) (50% ονομαστική ικανότητα)

Αποφυγή συντονισμού
Ο ASVG είναι μια συσκευή πηγής ρεύματος που αποφεύγει φαινόμενα συντονισμού

Εξαιρετική διαχείριση των Αρμονικών

Δεν δημιουργεί και δεν ενισχύει τις αρμονικές. Επιπλέον μπορεί να φιλτράρει τις αρμονικές χαμηλότερες της 13ητάξης.

Ομαλή ρύθμιση
Ο ASVG μπορεί να πραγματοποιήσει δυναμική διόρθωση συντελεστή ισχύος ομαλά χωρίς να δημιουργεί αιχμές με υπερβολική αντιστάθμιση ή υπο-αντιστάθμιση.

Σχεδιασμός προϊόντων σε modules
Ο ASVG υιοθετεί έξυπνο σχεδιασμό modular προϊόντος και υλοποίηση plug-in σε ερμάρια για εύκολη εγκατάσταση

Ενημερωτικά φυλλάδια