Ομαλοί Εκκινητές

Οι ομαλοί εκκινητές της Danfoss Drives χρησιμοποιούνται για να μειώσουν στιγμιαία το φορτίο και την ροπή, περιορίζοντας την αιχμή του ρεύματος από έναν AC κινητήρα κατά την διάρκεια της εκκίνησής του. Αυτό μειώνει ταυτόχρονα τις μηχανικές και τις ηλεκτροδυναμικές καταπονήσεις, με αποτέλεσμα να επεκτείνει τον χρόνο ζωής του συστήματος της εγκατάστασης.