Παθητικά Φίλτρα Αρμονικών

Η Danfoss προσφέρει ένα μεγάλο εύρος λύσεων για τον περιορισμό των αρμονικών διαταραχών, που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση αδύναμων δικτύων, να βελτιώσουν την δυναμικότητα του δικτύου, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αναβάθμισης του δικτύου ή να θωρακίσουν τα ευαίσθητα από αρμονικές διαταραχές περιβάλλοντα.