Αποκεντρωμένοι ρυθμιστές στροφών με IE4 ηλεκτρομειωτήρες

Οι αποκεντρωμένοι ρυθμιστές στροφών μπορούν να εγκατασταθούν πολύ κοντά στους κινητήρες. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για την δημιουργία και το σχεδιασμό ειδικών αιθουσών ελέγχου και πολύπλοκων καλωδιώσεων για τον έλεγχό τους, κάτι το οποίο περιορίζει δραματικά το κόστος σχεδιασμού και εγκατάστασης