Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών

Τα ενεργά Φίλτρα αναλύουν την αρμονική παραμόρφωση του φορτίου και  την αντισταθμίζουν με ενεργό αντίστροφο έλεγχο.