Βιομηχανική Ψύξη

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κόστους στον κύκλο ζωής του ψυκτικού συστήματος είναι η ενέργεια. Σε πολλές εφαρμογές ψύξης, η ψυκτική ισχύς υπερβαίνει το θερμικό φορτίο λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων, το είδος του φορτίου, των παραλλαγών κατανάλωσης και των ηλεκτρικών συσκευών που προκαλούν απώλεια ισχύος. Οι σύγχρονοι, εξειδικευμένοι ρυθμιστές στροφών VLT® της Danfoss, αποτελούν το ιδανικό μέσο για τη συνεχή προσαρμογή της ψυκτικής ισχύος του εξοπλισμού στις πραγματικές ανάγκες του θερμικού φορτίου και της διεργασίας. Τα οφέλη είναι σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
 
Ο ευφυής έλεγχος του συμπιεστή και του συμπυκνωτή / εξαεριστήρα είναι απαραίτητος σε οποιοδήποτε βελτιστοποιημένο σύστημα ψύξης. Συνήθως επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 10-25% στην κατανάλωση ενέργειας με την εφαρμογή ρυθμιστών στροφών της Danfoss,  για να βελτιστοποιηθεί ο έλεγχος της ψυκτικής ισχύος των συμπιεστών, των συμπυκνωτών και των εξατμιστών ψύξης. Εξισορροπώντας την ισχύ με το πραγματικό φορτίο, ο συντελεστής απόδοσης σε επίπεδο συστήματος (COP) βελτιώνεται σημαντικά, παρέχοντας εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο έλεγχος Cascade βελτιστοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνει το κόστος του κύκλου ζωής

Η συνδεσμολογία Cascade παρέχει τη βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ μιας εφαρμογής σε μερική φόρτιση και ενός ρυθμιστή στροφών. Το βασικό φορτίο ελέγχεται από ένα συμπιεστή που οδηγείται από ένα ρυθμιστή στροφών. Όταν αυξάνεται το φορτίο, ο ρυθμιστής εκκινεί πρόσθετους συμπιεστές έναν κάθε φορά. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι εφαρμογές λειτουργούν στο βέλτιστο σημείο αποδοτικότητάς τους και ο ρυθμιστής στροφών διατηρεί τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε όλο το σύστημα.

Ο καλά προγραμματισμένος έλεγχος Cascade εξασφαλίζει επίσης την ελάχιστη φθορά στις μεμονωμένες εφαρμογές. Εναλλάσσοντας συμπιεστές με τροφοδοσία από το δίκτυο, για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι συντήρησης μπορούν να εξασφαλίσουν ότι κάθε συμπιεστής θα έχει ένα παρόμοιο αριθμό ωρών λειτουργίας και ίδιο επίπεδο φθοράς. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εφαρμογών και επεκτείνει τα διαστήματα συντήρησης, μειώνοντας το κόστος του κύκλου ζωής.

Ο ενσωματωμένος εξελιγμένος ελεγκτής συστοιχίας συμπιεστών πολλαπλών ζωνών της Danfoss, εξασφαλίζει αποτελεσματική κλιμάκωση ισχύος και έλεγχο έως και έξι συμπιεστών. Αυτό ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας, αποφεύγει την συνεχή ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των συμπιεστών, σταθεροποιεί τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες και μειώνει τη φθορά του συμπιεστή. Αντίστοιχα, ο ελεγκτής Cascade για αντλίες, κατανέμει τις ώρες λειτουργίας ομοιόμορφα σε όλες τις αντλίες για να κρατήσει τις φθορές στο ελάχιστο.

Γρήγορη θέση σε λειτουργία

Η θέση σε λειτουργία είναι γρήγορη και εύκολη, χρησιμοποιώντας το εξελιγμένο χειριστήριο των ρυθμιστών στροφών της Danfoss, το οποίο χρησιμοποιεί την ορολογία της βιομηχανικής ψύξης και όχι γλώσσα υπολογιστή. Ο γρήγορος οδηγός, καθοδηγεί τον χρήστη μέσω των απαραίτητων ρυθμίσεων. Η ευκολία του προγραμματισμού καθιστά τους τεχνικούς εγκατάστασης και σέρβις πιο άνετους και σίγουρους, κάνει τις εργασίες τους ευκολότερες και ταχύτερες, μειώνει τα ανθρώπινα λάθη και βελτιώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Εφαρμογές

Η βιομηχανία ψύξης αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς υποτομείς: ψύξη supermarket, ψύξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων και ψυκτική αποθηκευτική αλυσίδα. Κάθε υποτομέας έχει τις δικές του ειδικές εφαρμογές που απαιτούν ακριβή και αξιόπιστο έλεγχο. Αυτές οι εφαρμογές περιλαμβάνουν συστοιχίες συμπιεστών, ψύκτες, συμπυκνωτές, εξατμιστές / μονάδες χειρισμού αέρα και αντλίες.

Ενημερωτικά Φυλλάδια