Επεξεργασία Μετάλλων & Διαχείριση Υλικών

Γερανοί και ανυψωτικά

Η ανύψωση του εξοπλισμού και των αγαθών στην παραγωγή ή στη μεταφορά είναι το κύριο έργο για τους γερανούς. Οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας και η βελτίωση της απόδοσης στην παραγωγή αυξάνουν τη χρήση των γερανών.

Η Danfoss Drives είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ρυθμιστών στροφών για τη βιομηχανία γερανών. Περισσότεροι από 100.000 από τους ρυθμιστές στροφών της Danfoss παρέχουν απρόσκοπτο έλεγχο ταχύτητας και βελτιστοποιημένη απόδοση, από τους μικρότερους ανυψωτές μέχρι τα μεγαλύτερα γερανοφόρα με ικανότητα ανύψωσης μέχρι 10.000 τόνους.

Εφαρμογές

Η Danfoss Drives είναι ένας κορυφαίος και αφοσιωμένος κατασκευαστής ρυθμιστών στροφών με μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τύπους γερανών. Η τεχνογνωσία της Danfoss περιλαμβάνει ρυθμιστές στροφών σε ανυψωτικές, σταυροειδείς και μεγάλες μετακινήσεις, περιστροφή και έλεγχο βοηθητικού εξοπλισμού, όπως κυλίνδρων καλωδίων, για παράδειγμα στους παρακάτω τύπους γερανών:

  • Γερανογέφυρες διεργασιών, όπως γερανογέφυρες για το χειρισμό υγρών μετάλλων
  • Γερανοί πύργων σε εργοτάξια
  • Γερανοί χειρισμού κοντέινερ στα λιμάνια
  • Γερανογέφυρες σε πολλές βιομηχανίες
  • Θαλάσσιοι και υπεράκτιοι γερανοί
  • Ανυψωτικά

Ορυχεία

Οι επιχειρήσεις εξόρυξης που μπορούν να κατασκευάσουν και να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα τα ορυχεία, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, με τις χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες και το μικρότερο λειτουργικό κόστος, μπορούν να ανταποκριθούν με κερδοφόρο τρόπο στη ζήτηση για τους εξορυσσόμενους πόρους, ακόμη και κατά τη διάρκεια ευμετάβλητων ή και πτωτικών κύκλων ζήτησης.

Οι ρυθμιστές στροφών της Danfoss λειτουργούν αξιόπιστα εδώ και χρόνια σε πολλές εγκαταστάσεις ορυχείων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση κόστους.

Η βιομηχανία ορυχείων και ορυκτών παρουσιάζει μερικά από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα παραγωγής. Ορυχεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ορυκτών με τις συνδεόμενες αποθήκες και λιμενικές εγκαταστάσεις, είναι μεγάλης κλίμακας και συχνά σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Η τοποθέτηση του σωστού εξοπλισμού, που υποστηρίζεται από διαθέσιμη και κατάλληλη υποστήριξη, είναι καθοριστική.

Τεχνική υποστήριξη καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Danfoss Drives έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των εφαρμογών εξόρυξης και επεξεργασίας. Περιλαμβάνει τους ανθεκτικούς ρυθμιστές στροφών VACON® που προσφέρουν τόσο ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό όσο και χαμηλές απώλειες ισχύος. Λειτουργούν αξιόπιστα για δεκαετίες χρήσης σε σκληρά περιβάλλοντα, εξοικονομώντας κόστος συντήρησης, εξασφαλίζοντας καλύτερη διαθεσιμότητα και παρέχοντάς το χαμηλότερο δυνατό κόστος ιδιοκτησίας. Όλοι οι ρυθμιστές ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε όλα τα τοπικά δίκτυα επικοινωνιών των PLC.

Εφαρμογές

Από τα υπόγεια και τα ανοικτά ορυχεία, τα εργοστάσια επεξεργασίας και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ως και τις λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης, η ευρεία γκάμα ρυθμιστών στροφών, ελέγχει με αξιοπιστία όλους τους εξοπλισμούς εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών όπως μεταφορικές ταινίες, τροφοδοτικά, αντλίες ακαθάρτων, αντλίες τροφοδοσίας, αντλίες αποστράγγισης ορυχείων, ανεμιστήρες εξαερισμού, θραυστήρες, δονητικές σχάρες, εκσκαφείς, στοιβακτές, κ.λπ.

Ενημερωτικά Φυλλάδια