Τρόφιμα & Ποτά

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει πολλές διαφορετικές διαδικασίες. Αυτές περιλαμβάνουν το χειρισμό κιβωτίων και παλετών, τη διαλογή και την πλύση των επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών, τη χύτευση φιαλών με εμφύσηση, την εμφιάλωση, την ετικετοποίηση, τη συσκευασία και μια σειρά διαδικασιών που σχετίζονται με ολόκληρη την παραγωγή. Ο αποτελεσματικός έλεγχος του κινητήρα είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Σχεδιασμός γραμμών με VLT FlexConcept®

Οι σημερινές γραμμές παραγωγής τροφίμων και ποτών χρειάζονται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία για την επίτευξη αποτελεσματικής και συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους. Η λύση VLT® FlexConcept® για τις μεταφορικές ταινίες συνδυάζει την ενσωματωμένη σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων με τα πιο εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κινητήρων, για να δημιουργήσει ένα συντονισμένο, τυποποιημένο σύστημα, που βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης.

Η αρχιτεκτονική του ανοιχτού συστήματος, επιτρέπει στους χρήστες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ανάπτυξης ενός νέου συστήματος ή μιας αναβάθμισης, συνδυάζοντας και λύσεις που παρέχονται από άλλους προμηθευτές για την υλοποίηση της καλύτερης δυνατής διαμόρφωσης. Αυτό εξαλείφει οποιαδήποτε εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή.

Αυτό το εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, σας επιτρέπει να μειώσετε και να βελτιστοποιήσετε το αποθεματικό ανταλλακτικών έως και 70%, να εξοικονομήσετε έξοδα αποθήκης-παρακαταθήκης και να έχετε ταχύτερη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων. Η κοινή πλατφόρμα παραμετροποίησης και προγραμματισμού μειώνει επίσης το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Με λιγότερες παραλλαγές, το VLT® FlexConcept® απλοποιεί το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, ανεξάρτητα από το αν απαιτείται κεντρικός ή αποκεντρωμένος σχεδιασμός της εγκατάστασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Το VLT® FlexConcept® αποτελείται από τις συσκευές: VLT® OneGearDrive®, VLT® DecentralDrive FCD 302 και / ή VLT® AutomationDrive FC 302.

H σημασία της υγιεινής

Σε ορισμένα σημεία της παραγωγής, τα παραγόμενα προϊόντα μπορεί να έρθουν σε άμεση επαφή με τον εξοπλισμό και τους κινητήρες. Ο υγιεινός σχεδιασμός των ρυθμιστών στροφών της Danfoss που εμπλέκονται σε αυτά τα σημεία παραγωγής, καθώς και το γεγονός ότι οι ρυθμιστές στροφών είναι γρήγοροι και εύκολοι στον καθαρισμό, αποτρέπουν τον κίνδυνο μόλυνσης και βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των παραγόμενων προϊόντων. Ορισμένες από αυτές τις μονάδες ρυθμιστών, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό υγιεινής που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τροφίμων και ποτών. Για παράδειγμα, το VLT® OneGearDrive® διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
Standard για χρήση σε ξηρούς και υγρούς χώρους παραγωγής και Hygienic για υγρούς χώρους παραγωγής υγρών με ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. Το VLT® OneGearDrive® Hygienic πιστοποιείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Υγιεινής Μηχανικής & Σχεδιασμού.

Λύσεις για όλες τις δομές του συστήματος και κάθε προϋπολογισμό

Οι λύσεις κεντρικού και αποκεντρωμένου ελέγχου προσφέρουν πλεονεκτήματα ανάλογα με τη δομή του συστήματος. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα χώρου και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέγοντας αποκεντρωμένους ρυθμιστές στροφών, οι OEM μπορούν να παραδώσουν το σύνολο του συστήματος μεταφοράς από το εργοστάσιο, προ-καλωδιωμένο και προκαταρκτικά δοκιμασμένο. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο θέσης σε λειτουργία μετά την εγκατάσταση και εξαλείφει την ανάγκη για ακριβό και εξειδικευμένο προσωπικό στο χώρο εγκατάστασης και δοκιμής των μονάδων. Απλά συνδέστε τα καλώδια ισχύος και το τοπικό δίκτυο επικοινωνιών και είστε έτοιμοι.

Στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ο χώρος για μια αίθουσα ελέγχου κινητήρων ή για ακριβούς πίνακες ελέγχου είναι συχνά περιορισμένος. Οι αποκεντρωμένοι ρυθμιστές στροφών απομακρύνουν την ανάγκη για χώρους με πίνακες διανομής. Ταιριάζουν κατάλληλα σε στενούς χώρους δίπλα σε συστήματα μεταφοράς ή σε γραμμές συσκευασίας και εμφιάλωσης μειώνοντας σημαντικά το αρχικό κόστος. Εξαλείφουν επίσης την ανάγκη για μακρά και δαπανηρά θωρακισμένα καλώδια από το ρυθμιστή στροφών προς τον κινητήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν σκεφτόμαστε το τελικό στάδιο των γραμμών παραγωγής. Οι μεταφορικές ταινίες κιβωτίων και παλετών μπορεί φυσικά να βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου. Ο ρυθμιστής VLT Decentral Drive FCD 302 μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε κάθε κινητήρα. Ο σειριακός τρόπος σύνδεσης των καλωδίων εισόδου / εξόδου ελαχιστοποιεί την καλωδίωση μειώνοντας το κόστος. Η συντήρηση απλοποιείται καθώς οι μεμονωμένοι ρυθμιστές στροφών εντοπίζονται εύκολα και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα.

Εφαρμογές

Εφαρμογές, όπως μύλοι, μίξερ, κοπτικά, εμφυσητές, αναδευτήρες, μεταφορικές ταινίες, κοπτικά, αντλίες, φυγοκεντρητές, αναδευτήρες, διαχωριστές, ελέγχονται με ακρίβεια και αξιοπιστία από τους ρυθμιστές στροφών της Danfoss.

Ενημερωτικά Φυλλάδια