Αίτηση Προσφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0017

156,24

FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

178,08

FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0020

241,08

FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0022

301,14

FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0024

341,88

FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0026

370,02

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0028

432,18

FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0030

490,56

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

707,28

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

816,9

FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0060

1009,68

FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0061

1186,08

*Ονοματεπώνυμο:

*Εταιρία:

*Email:

*Τηλέφωνο:

*Μήνυμα:

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων **

* ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

** Παρέχω τη συγκατάθεσή μου αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό μου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, τον αριθμό τηλεφώνου μου, τη χώρα μου, την εταιρεία μου, πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, τους τομείς ενδιαφέροντός μου και τα καθήκοντα της εργασίας μου καθώς και τη δημιουργία και χρήση του προφίλ μου για αυτούς τους σκοπούς.