Αίτηση Προσφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0017

FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0020

FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0022

FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0024

FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0026

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0028

FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0030

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0060

FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0061

*Ονοματεπώνυμο:

*Εταιρία:

*Email:

*Τηλέφωνο:

*Μήνυμα:

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων **

* ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

** Παρέχω τη συγκατάθεσή μου αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό μου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, τον αριθμό τηλεφώνου μου, τη χώρα μου, την εταιρεία μου, πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, τους τομείς ενδιαφέροντός μου και τα καθήκοντα της εργασίας μου καθώς και τη δημιουργία και χρήση του προφίλ μου για αυτούς τους σκοπούς.